เกมออนไลน์
เกมกีฬา

ควรอยู่ใกล้ลูกเวลาเล่นเกมออนไลน์

เกมออนไลน์

เวลาเล่นเกมออนไลน์เป็นโอกาสให้คุณจดจ่อกับพฤติกรรมที่ดีของลูกและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและหล่อเลี้ยง คุณสามารถใช้เวลาเพื่อตั้งใจฟังและฝึกฝนการชมเชย เลียนแบบ และอธิบายพฤติกรรมของบุตรหลาน ยิ่งคุณฝึกฝนทักษะมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งใช้ในสถานการณ์ประจำวันได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

ของเล่นและกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาพิเศษ

ใช้ของเล่นหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ บล็อก ดินสอสี และกระดาษเป็นของเล่นและอุปกรณ์ที่ช่วยให้ลูกใช้จินตนาการ หากของเล่นเคลื่อนที่และเล่นเองได้ ไม่ควรใช้ในช่วงเวลาพิเศษในการเล่น

ใช้เกมออนไลน์และกิจกรรมที่ปลอดภัยสำหรับอายุของเด็ก กรรไกรเด็ก หม้อและกระทะพลาสติก และบล็อกพลาสติกขนาดใหญ่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเด็กเล็ก หลีกเลี่ยงของเล่นที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดออกได้สำหรับเด็กเล็ก

ใช้ของเล่นและกิจกรรมที่มีระดับทักษะที่เหมาะสมสำหรับลูก สำหรับเด็กเล็ก คุณอาจต้องการใช้บล็อกขนาดใหญ่เพราะว่าง่ายกว่าสำหรับเด็กเล็กที่จะจับและประกอบเข้าด้วยกัน

ให้แน่ใจว่าคุณมีของเล่นเพียงพอเพื่อให้คุณสามารถเล่นกับลูกได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการมีตุ๊กตาหรือรถบรรทุกสองตัวสำหรับการเล่นพิเศษ เพื่อที่คุณจะได้เลียนแบบพฤติกรรมของลูกได้ง่าย

เคล็ดลับสำหรับเวลาเล่นเกมออนไลน์ พยายามใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 นาทีในแต่ละวันเล่นกับลูก

เริ่มต้นด้วยเวลาเล่นพิเศษอย่างน้อยห้านาที เมื่อพ่อแม่เริ่มใช้คำชม คำอธิบาย การเลียนแบบ และการฟังอย่างกระตือรือร้นในครั้งแรก พวกเขาพบว่าต้องใช้พลังงานและสมาธิอย่างมาก เป็นเรื่องยากที่จะใช้ทักษะนานกว่า 5 นาที คุณสามารถเพิ่มระยะเวลาที่คุณใช้กับลูกในช่วงเวลาเล่นพิเศษได้เมื่อระดับทักษะดีขึ้น